De stichters

Het ontstaan van MienSkip

Het MienSkip project is ontstaan toen er door het bestuur van SEFF gezocht werd naar een opvolger van het programma dat van 2008 – 2015 had gelopen met als doel om elektrisch varen in Friesland te stimuleren. Men zocht een project waarin elektrisch varen nog meer zichtbaar gemaakt kon worden op het water, en nog bereikbaarder voor een grote groep watersporters. Het resultaat: MienSkip. Na oriënterende gesprekken met Friese bedrijven en overheden sloten zich al snel een aantal partners aan, die de opstart mede hebben mogelijk gemaakt: